ارتباط با ما

گروه مهندسی و بازرگانی انرژی پاک
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، برج نگین ساعی
طبقه دهم، واحد ۱۰۰۷
ایمیل: info@energypec.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۶۵۰۰
شما می توانید برای ارتباط با ما از طریق تلفن، نشانی پستی و یا فرم اینترنتی استفاده نمایید. همچنین میتوانید از نقشه الکترونیک استفاده نمایید.
  1. (ضروری)
  2. (ضروری)
 cforms contact form by delicious:daysتماس با ما
گروه مهندسی و بازرگانی انرژی پاک
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، برج نگین ساعی
طبقه دهم، واحد 1007
ایمیل: info@energypec.com
تلفن: 021-88706500

  • ژنراتور های گازسوز جدید، اقتصادی تر از مولد های دیزل.
  • بهترین بهره وری انرژی با استفاده از سیستم های CHP و CCHP
  • بهبود وضعیت اقتصادی با استفاده از انرژی خورشید و باد