حمایت های دولتی

  001سند-بکارگیری-تولید-همزمان-وزارت-نیرو-و-وزارت-نفت-ومسکن-و-شهرسازی.pdf 48.6 KB
  01رئیس-جهور-تصویب-نامه-هیئت-وزیران-ماده-۲۹-تولید-برق-خصوصی.pdf 1.9 MB
  02رئیس-جمهور-الحاقیه-تفاهم-نامه-همکاری-وزارتین-نیرو-و-صنایع-جهت-تولید-برق-پراکنده.pdf 44.4 KB
  03رئیس-جمهور-ضوابط-تسهیلات-ارزی.pdf 88.9 KB
  04رئیس-جمهور-تصویب-هیئت-وزیران-اعطای-یارانه-به-ساختمانهای-در-دست-ساخت.pdf 68.2 KB
  05رئیس-جمهور-ائین-نامه-نحوه-تامین-سوخت-و-برق-صنایع-موضوع-تامین-سوخت-نیروگاهی.pdf 92.2 KB
  امکان-سنجی-تولید-برق-در-یک-فیدر-فشار-متوسط.pdf 234.8 KB
  توانیر-دستورالعمل-اتصال-مولدهای-مقیاس-کوچک-به-شبکه-توزیع.pdf 353 KB
  توانیر-رویه-اجرای-اختصاص-فضای-لازم-در-پستهای-برق.pdf 353.2 KB
  توانیر-رویه-اجرایی-تائیدیه-پیشپرداخت-و-پیش-خرید-برق.pdf 2.4 MB
  توانیر-رویه-اجرایی-صدور-تایدیه-فنی-۱-مولد-های-مقیاس-کوچک.pdf 71.4 KB
  توانیر-رویه-اجرایی-محاسبه-متوسط-هزینه-متغیر-مولد-های-مقیاس-کوچک.pdf 84.8 KB
  توانیر-رویه-اجرایی-نظارت-بر-واحد-های-جلب-مشارکت.pdf 200.5 KB
  توانیر-سند-تامین-سوخت-مولد-های-مقیاس-کوچک.pdf 64.7 KB
  رئیس-جمهور-تصویب-هیئت-وزیران-اصلاح-الگوی-مصرف-ابلاغ-به-کلیه-نهاد-ها.pdf 126.9 KB
  راهنمای-جامع-تولید-پراکنده.pdf 773 KB
  راهنمای-سرمایه-گزاری-احداث-نیروگاه-مقیاس-کوچک.pdf 301.9 KB
  سازمان-محیط-زیست-مجوز-احداث-مولد-های-مقیاس-کوچک-در-مناطق-شهری.pdf 20.4 KB
  شیوه-محاسبه-پیش-پرداخت-و-نرخ-تخفیف-خرید-برق.pdf 367.4 KB
  وزارت-صنایع-دستورالعمل-اصلاح-مصرف-انرژی.pdf 59.6 KB
  وزارت-نیرو-اطلاعیه-توسعه-مولد-مقیاس-کوچک.pdf 58.1 KB
  وزارت-نیرو-اطلاعیه-توسعه-مولد-های-مقیاس-کوچک.pdf 58.1 KB
  وزارت-نیرو-بخشنامه-به-شرکتهای-برق-منطقه-ای-تقلیل-قدرت-قراردادی-و-انشعاب-دوم.pdf 161.8 KB
  وزارت-نیرو-تفاهم-نامه-با-وزارت-صنایع-تامین-برق-محلی-برای-شهرک-های-صنعتی.pdf 204.2 KB
  وزارت-نیرو-توافق-با-سازمان-محیط-زیست.pdf 51.3 KB
  وزارت-نیرو-دستور-العمل-آزمون-اتصال-به-شینه-فشار-متوسط.pdf 336.5 KB
  وزارت-نیرو-دفتر-خرید-–-تفاهم-نامه-وزارت-نیرو-با-سازمان-محیط-زیست۱۵۲٫pdf 109 KB
  وزارت-نیرو-رویه-اجرائی-محاسبه-بازده-الکتریکی-۰۴٫pdf 127.4 KB
  وزارت-نیرو-ضوابط-اعطای-تسهیلات-ریالی-و-ارزی.pdf 43.8 KB
  وزارت-نیرو-مجوز-ودستور-اعطای-وام-از-محل-بودجه-سال-۱۳۸۸٫pdf 71.4 KB
  وزارت-نیرو-مشخصات-فنی-کنترهای-منصوبه-برای-مولدین-مقیاس-کوچک.pdf 76.3 KB


تماس با ما
گروه مهندسی و بازرگانی انرژی پاک
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، برج نگین ساعی
طبقه دهم، واحد 1007
ایمیل: info@energypec.com
تلفن: 021-88706500

  • ژنراتور های گازسوز جدید، اقتصادی تر از مولد های دیزل.
  • بهترین بهره وری انرژی با استفاده از سیستم های CHP و CCHP
  • بهبود وضعیت اقتصادی با استفاده از انرژی خورشید و باد