شرکت در نمایشگاه پژوهشگاه نیرو تهران

شرکت در نمایشگاه پژوهشگاه نیرو تهران

در روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت بهینه سازی انرژی در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو با حضور گروه مهندسی و بازرگانی انرژی پاک برگزار شد.

محور های کنفرانس:

·         ارزیابی آثار و نتایج اقتصادی، اجتماعی و … قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش انرژی کشور

·         تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای انرژی بخش‌های مختلف مصرف پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا سال ۱۴۰۴

·         آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در الگوی مصرف انرژی

·         قانون هدفمندسازی یارانه ها، اقتصاد بخش تولید و رقابت پذیری

·         مزیت های اقتصاد رقابت پذیری پس از هدفمندی یارانه ها در فرایند زنجیره تأمین انرژی کشور در راستای اصل ۴۴

·         آثار اجرای هدفمندسازی یارانه ها بر توزیع درآمد و هزینه خانوار

·         ارزیابی و آسیب‌شناسی سیاست‌های کمی و کیفی حمایتی دولت از بخش‌های مصرف پس از قانون هدفمندسازی یارانه و چگونگی ادامه یا توقف این سیاست‌ها

·         آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برمتغیرهای کلان اقتصادی (نقدینگی، تورم و … )

·         آسیب شناسی شریط گذار از اقتصاد یارانه ای به غیر یارانه ای در بخش انرژی

·         هدفمندسازی یارانه و نقش شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO)

·         بکارگیری درآمدهای دولت پس از هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در ارتقاء زیرساخت‌های مرتبط با انرژی کشور

·         قوانین و مقررات‌ مدیریت عرضه و تقاضای انرژی (راهکارها و راهبردهای اجرایی)

·         نقش آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی در مدیریت انرژی کشور

·         راه‌کارهای اجرایی مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی

·         مدیریت و بهینه سازی انرژی در بخش صنایع انرژی بر و معادن

·         استانداردها و معیارهای عرضه و تقاضای انرژی

·         انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت های جایگزین

·         مدیریت بار، تولید همزمان برق و حرارت، تولید پراکنده انرژی

·         مسائل زیست‌محیطی عرضه و تقاضای انرژی و مسئله تغییر اقلیم

·         ایجاد و نوآوری در تجهیزات، اجزا و فناوری های سیستم عرضه برق

·         بهترین نمونه‌های مدیریت عرضه و تقاضای انرژی (Best Practices)

·         عرضه و تقاضا در محورهای کنفرانس شامل بخش های تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف می شود.دیدگاه خود را از طریق ایمیل info@energypec.com با ما در میان بگذارید.

تماس با ما
گروه مهندسی و بازرگانی انرژی پاک
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، برج نگین ساعی
طبقه دهم، واحد 1007
ایمیل: info@energypec.com
تلفن: 021-88706500

  • ژنراتور های گازسوز جدید، اقتصادی تر از مولد های دیزل.
  • بهترین بهره وری انرژی با استفاده از سیستم های CHP و CCHP
  • بهبود وضعیت اقتصادی با استفاده از انرژی خورشید و باد