انرژی های تجدید پذیر

لزوم استفاده از انرژی های تجدید پذیر:

رشد و توسعه جوامع انسانی، همواره موازی با تولید و مصرف انرژی بوده است. طبق آمارهای به ثبت رسیده طی ۳۰ سال گذشته، احتیاجات انرژی جهان به میزان قابل ‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
در سال۱۹۶۰، مصرف انرژی جهان معادل ۳/۳ Gtoe (گیگا تن) بود که این رقم در سال ۱۹۹۰ به ۸/۸ Gtoe رسید. در حال حاضر مصرف انرژی جهان۱۰ گیگاتن است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال‌های۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، به ۱۲ و ۱۴  Gtoe/yr افزایش یابد.
طبیعی است که با توجه به افزایش سالانه مصرف انرژی از یک سو و کاهش مستمر منابع انرژی‌های فسیلی از سوی دیگر، مهمترین پرسش بشر امروزی چگونگی تأمین انرژی در سال‌های آتی باشد.
تماس با ما
گروه مهندسی و بازرگانی انرژی پاک
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، برج نگین ساعی
طبقه دهم، واحد 1007
ایمیل: info@energypec.com
تلفن: 021-88706500

  • ژنراتور های گازسوز جدید، اقتصادی تر از مولد های دیزل.
  • بهترین بهره وری انرژی با استفاده از سیستم های CHP و CCHP
  • بهبود وضعیت اقتصادی با استفاده از انرژی خورشید و باد